Prostovoljno gasilsko društvo Preloka je bilo ustanovljeno leta 1935 in je ob ustanovitvi spadalo pod gasilsko župo sreza Črnomelj, katere starešina je bil takrat Alojzij Šetina, tajnik pa Emil Košuta.

Prvi predsednik preloškega društva je bil Jure Požek. Gasilsko brizgalno jim je uspelo nabaviti leta 1938 (gl. fotografijo velike veselice 28.8.1938, ob nakupu brizgalne). Kmalu je bil zgrajen tudi prvi gasilski dom (gl. obvestilo Naš prvi gasilski dom).

PGD Preloka je bilo pod gasilsko župo sreza Črnomelj vse do leta 1945, ko je bila ustanovljena okrajna gasilska zveza Črnomelj, ta se je leta 1955 preimenovala v občinsko gasilsko zvezo in 1995 v gasilsko zvezo Črnomelj, pod katero spada naše društvo še danes.

Društvo je zelo dejavno. Od leta 2009 ima tudi novo, sodobno opremljeno vozilo; slovesnost ob prevzemu vozila je bila 15. avgusta 2009, udeležilo se je je kar 16 društev gasilske zveze Črnomelj. Maja 2010 je bila dokončana še prenova garaže in predelano celotno pritličje našega večnamenskega doma.

Prostovoljno gasilsko društvo Preloka
Preloka 17
8344 Vinica

Predsednik društva
Sandi Pavlakovič, tel. 051 652 224

Klic v sili
112

V preloški fari delujeta še PGD Žuniči (ustanovljeno leta 1954) in PGD Zilje (ustanovljeno leta 1955).