Ime Preloka je ledinsko ime za lego prek loke, njeni zaselki Kroci, Jakovini, Valeti, Vidine, Novoseli in Škavurini pa so patronimična imena (izpeljana iz osebnih lastnih imen, npr. Vidine iz priimka Vidina, Kroci iz Krotec itd.).

Preloka v ožjem pomenu besede, torej brez zaselkov, se je tja do leta 1880 imenovala tudi Brdo. Od približno leta 1953 imamo nove hišne številke, od takrat imajo hišne številke Preloka tudi vsi njeni zaselki.

Preloka šteje 64 hišnih številk, vendar nekaterih hiš ni več.

Hišna št. Priimek* Po domače Opombe
1 Spišič Frankovičevi  
1 A Starašinič Frankovičevi  
2 Starešinič Žižeči/Žižečkini  
3 Krotec Kročica Hiše ni več
4 Krotec Kovačevi  
5 Stipanovič Rahojkini  
6 Starešinič Magdica Hiše ni več
7 Pavlakovič Bertovi  
8 Čoholič Iz kovašnice Hiše ni več
9 Radovič Petehovi  
10 Starešinič Račekarkini  
11 Simčič Cestarovi  
12 Simčič Cestarovi  
13 Pavlakovič Bertovi  
14 Starešinič Prdanski  
15 Starešinič Peričevi  
16 Pavlakovič Gradanovi  
17 Starešinič Ivančevi Št. prenes. na gas. dom
18 Žunič Navoselkini  
19 Grdun Radovičevi  
20 Starešinič Jurkovi  
21 Starešinič Gornji Jurkovi  
22 Starešinič Jamini  
23 Starešinič Pintarovi  
24 Špišič Stankovski  
25 Ivanušič Mežnarovi  
26 Radovič Jedrčanka Hiše ni več
27 župnišče       /  
28 šola       /  
29 Plut Jožinovi/Plutovi  
30 Balkovec Mateči  
31 Žunič Žuničevi  
32 Starešinič Tišljarovi  
33 Starešinič Čemaskini  
34 Blatnik Žuglovkini  
35 Novak Županovi  
36 Mrzljak Skrajni  
37 Čadonič Košutka  
38 Starešinič Sirkova  
39 Radovič Iz Burnic  
40 Jaušovec Ivičini  
41 Miketič Vučičevi  
42 Krotec Nežiči Hiše ni več
43 Čadonič Mikanovi Hiše ni več
44 Miketič Rtički  
45 Špišič Miškoči/Majkovi  
46 Petronič Špišičevi  
46 A Jerala Brezanovi  
47 Pavlakovič Jakovinski  
48 Miketič Brezanovi

 

48 A Miketič Brezanovi  
49 Ivanušič Mlinarovi  
50 Ivanušič/Miketič Dolnji Valeti  
51 Ivanušič Nadbregovi  
53 Vidina Džordževi  
54 Starešinič Sirkovi  
55 Starešinič Izpodruškini  
56 Bitenc/Čabarkapa Jurkini  
57 Planinšič Lavričevi  
58 Simčič Faričevi  
59 Matešič Cetinkini  
60 Žunič Srednji  
61 Starešinič Dolnji/Perleki Hiše ni več
62 Čemas Juranovi  
63 Ivanušič Škavurinski  
64 Ivanušič Škavurinski  

*Gre za sedanji oz. zadnji priimek pri hiši.

Preglednico je sestavila Ana Starešinič.