Zakaj je zasnovan Projekt obnove šole na Preloki?

 1. ker se s tem ohranja kulturni spomenik
  (v celoti ohranjena arhitektura cesarske francjožefovske dobe, ki se nahaja na atraktivni lokaciji, na arheološko zaščitenem hribčku v Krajinskem parku Kolpa);
 2. ker je sama šola zgodovinski spomenik čitalniške dobe in prosvete, po zaslugi katere je obstalo in obstaja slovenstvo (naš jezik, kultura, narod in država);
 3. ker je bila šola pomembno kulturno žarišče:
  tu je bilo prvo slovensko snemanje petja na voščene valje,
  tu je Božidar Jakac snemal enega naših prvih dokumentarcev - "Bela krajina",
  tu v šoli je potekala bogata gledališka in folklorna dejavnost ...

To so le trije razlogi za to, da se šola, to naše "prvo okno v svet", ohrani in obnovi.

Seveda pa stavbe ne bomo obnavljali samo zato, da bi spet zasijala v svoji nekdanji lepoti in da bi občudovali njene lepe in trdne zidove, ampak tudi zato, da ji bomo vdihnili novo življenje.

Osnovni namen prenove je na atraktivni lokaciji v krajinskem parku vzpostaviti večnamenski kulturni objekt, v katerem bo v avtentičnem okolju med drugim predstavljena lokalna kulturna dediščina, kakršne ni mogoče videti nikjer drugje in ki bo hkrati predstavljala Belo krajino v malem; osrednje mesto v prenovljeni šoli pa bo zasedala zbirka, posvečena našim rojakom po svetu oz. izseljenski tematiki. Ker bo poudarek na interaktivnih vsebinah in najnovejši avdiovizualni in informacijski tehnologiji, naj bi obnovljena stavba pomenila zanimivo združitev in sožitje starega in novega.

Multimedijski center bo s tem pomembno prispeval k ohranjanju historičnega spomina, večji prepoznavnosti kraja ter k revitalizaciji in razvoju vasi in širše regije, nenazadnje tudi k zaposlovanju in razvoju podjetništva. Skratka – dobro za vse.

Skupaj se torej veselimo, da bo preloškemu hribčku le uspelo zadržati njegovo značilno podobo. Po čem se nas bodo sicer spominjali zanamci? Mar po tem, da smo vse porušili, onesnažili, zastrupili?