Najstarejša fotografija preloških gasilcev

gasilci

Gasilsko društvo Preloka je bilo ustanovljeno leta 1935.

Ta fotografija je nastala 28.8.1938, ob veliki veselici, s katero so proslavili nabavo nove gasilske brizgalne. Veselica je bila pri Račekarkinih (Starešiničevih, takrat Preloka 52, danes 10), pred njihovim novim skednjem/podom (zgrajen je bil leta 1934).

Fotograf: Ciril iz Vinice.

Fotografija je iz arhiva Borisa Krotca iz Ljubljane.

Okrog nabave te brizgalne se je najbolj angažiral predsednik društva Jure Požek (Fuzik). Kupili so motorko nemške znamke Ilo. Posrednik te nemške firme je bil Zupan iz Ljubljane. Ta je odposlal motorko na Preloko le par dni pred veselico, ki so jo pripravljali ob tej priložnosti. Ko je prišla na Preloko, so gasilci ugotovili, da jim ni poslal sesalnega traku. Na zahtevo Preločanov jim ga je poslal naknadno. Ta šlauf je prišel z vlakom v Črnomelj na sam dan veselice, tik pred njenim začetkom. Ponj je šel Miho Jurkov z motorjem. Menda je do črnomaljske železniške postaje prišel v 32 minutah in prav toliko je porabil za pot nazaj. Na fotografiji je tudi že ta šlauf.

Na tleh: na sredi Jože Krotec (Kovačev, dolgoletni trobentač društva) in dva člana gasilskega podmladka: levo Slavko Starešinič (Frankovičev), desno Jože Starešinič (Prdanski).

Gasilci (z leve): Jože Ivanušič (Biro), Rude Železnjak, Franc Radovič (Ivančev), Jože Miketič (Brezanov), Mihael Starešinič (Dolnji Jurkov), Peter Balkovec (Čemaskin), levo od brizgalne stoji predsednik društva Jure Požek (Fuzik).

Desno od brizgalne stoji Franc Krotec (Kovačev), sedijo pa Janko Radovič (S ravni, dolgoletni orodjar društva), Miko Žunič (Mikiček iz Novoselov), Franc Starešinič (Žiže), Janko Radovič (z Burnic), Štefan Železnjak, Jože Adlešič (Juranov), Jože Radovič (Tišljarov, gas. podmladek).

Matije Starešiniča (Račekarkinega, pri katerem je bila ta veselica), ni na fotografiji, ker so ga ravno takrat vpoklicali na orožne vaje.

Negasilci na fotografiji (z leve): Anka Radovič (z Burnic), Marija Žunič (Navoselkina), Ana Starešinič (Iz kovašnice, pozneje poročena h Kovačevim), Angela Starešinič (Iz kovašnice), na desni: Franca Radovič (Tišljarova) in sedem Starešiničev - Račekarkinih, gostiteljev veselice: Marija (dekliški priimek Radovič - Tišljarova, poročena z Matijo Starešiničem), Ana, Frančiška, Marija, Franc, Matija in Ivan.

Vse podatke zbrala Ana Starešinič 

Viri: arhivsko gradivo PGD Preloka; Jože Starešinič, P 14; Ivan Starešinič, P 10