20.1.2017: Upravna enota Črnomelj je potrdila gradbeno dovoljenje za obnovo šole, ki ga je na Upravno enoto vložila lastnica šole, Občina Črnomelj.

31.10.2014: PGD/PZI je izdelan, Občina Črnomelj ga je vložila v potrditev na Upravno enoto Črnomelj.

23.12. 2013: Občina Črnomelj je na javnem razpisu za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo šole (PGD/PZI) izbrala skupno ponudbo arhitekturnih birojev HišeRiše in Lovšin. Pogodba z izbranim ponudnikom je bila podpisana 23. decembra 2013.

3.4.2013: konservatorski načrt za obnovo šole je izdelan in tudi že potrjen;

13.2.2013: projekt Šola na Preloki je bil vključen v program obiska Vlade RS v Beli krajini (pogovor ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmile Novak s črnomaljsko županjo);

28.9.2012: kot najugodnejši ponudnik za izdelavo konservatorskega načrta za obnovo preloške šole je izbran Raziskovalno-dokumentacijski center JAS iz Ljubljane,

21.5.2012: predstavitev bogate kulturne dediščine Preloke v Ljubljani; Ana Starešinič, naslov predavanja: Preteklost za prihodnost - poskus revitalizacije vasi na temelju ohranjanja njene kulturne in naravne dediščine,

17.5.2012: Multimedijska predstavitev naše kulturne in naravne dediščine v Črnomlju; Ana Starešinič v predavanju na Zavodu za izobraževanje in kulturo v Črnomlju predstavi bogato kulturno in naravno dediščino Preloke in trud Preločanov, da bi to dediščino ohranili,

26.3.2012: prva predstavitev projekta Šola na državni ravni - Preločani predstavimo vsebine, ki bi jih lahko umestili v obnovljeno šolo, delegaciji Ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je prišla na obisk v Črnomelj,

13.1.2012: naša šola ni več videti kot razvalina - krovec Janez Grabrijan sanira šolsko streho in zadela okna,

9.9.2011: akcija zbiranja denarja za popravilo strehe je zaključena, potrebni znesek 810 € je že zbran,

4.9.2011: Preločani sprožimo še akcijo zbiranja denarja za sanacijo šolske strehe pred zimo,

9.7.2011: dobrodelna dražba slik, Stari kal, Preloka

9.7.2011: dobrodelni belokranjsko-prekmurski koncert za obnovo šole (Tamburaški orkester Dobreč, Vokalna skupina Lan, Vlado Kreslin), Stari kal, Preloka

1.6.2011: začne se spletna dražba 19 slik, darovanih za obnovo šole; izide katalog dražbe

31.5.2011: arhitekturna hiša Arhe d.o.o. iz Ljubljane izdela Idejno zasnovo projekta obnove preloške šole

15.5.2011: zaključek darovanja slik v sklad za obnovo šole, zbranih 19 slik 19 umetnikov iz Slovenije in tujine

30.4.2011: v sklad za obnovo šole se je nateklo 20.812,63 €, celotni znesek se kot vezani depozit hrani na banki

28.3.2011: na javnem razpisu za izdelavo idejnega načrta prenove naše šole je med 7 ponudbami izbrana arhitekturna hiša Arhe d.o.o. iz Ljubljane,

14.3.2011: v sklad za obnovo šole se je nateklo že 15.000 €, donacije bomo zbirali še naprej,

26.2.2011: posvetovalni sestanek na Preloki, krajani soglasno podprejo obnovo šole kot objekta kulturne dediščine,

27.1.2011: Občinski svet umesti obnovo šole na Preloki v proračun za leta 2011, 2012 in 2013 (oznaka projekta OB017-11-0015),

15.1.2011: lokalna skupnost pošlje Občini Črnomelj novo »Pobudo v zvezi s šolsko stavbo na Preloki« (Pobuda št. 2). V njej se zaveže donatorsko zbrati 15.000 € kot svoj prispevek, ki ga bo vložila v obnovo šole, ko se ta začne.

7.1.2011: Županja pooblasti Mojco Črnič z Oddelka za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja za nosilko projekta »Šola na Preloki«,

15.12.2010: lokalna skupnost pošlje Občini Črnomelj »Pobudo v zvezi s šolsko stavbo na Preloki« (Pobuda št. 1)

28.1.2010: je šola na Preloki razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.