preloski-solarji-1958-59-2preloski-solarji-1958-59-3

Smo še vedno v šolskem letu 1958/59, le da imamo pred sabo učence od 4. do 8. razreda, tako imenovane dopoldance. Na fotografiji pred šolo jih je 24 (11 deklic in 13 fantov).

Spredaj od leve: Katica Grdun - Radovičeva/Sravni, Nada Žunič - Rtička, Tine Plut - Plutov/Jožinov, Vlado Mrzljak -  Radičev, Franc Špišič - Majkov/Miškoč,  Ivan Pavlakovič - Jakovinski, Jože Miketič - Vučičev, Miko Žunič - Jankov, Jože Vidnjevič - Radičev, Darko Petronič - Špišičev, Vince Miketič - Rtički, Janko Miketič - Brezanov.

 2. vrsta: Ana Grdun - Radovičeva/Sravni, Ana Rahoj - Rahojeva/Grabrijanska, Bare Žunič - Milankina, Marija Adlešič - Starčeva, Angela Starešinič - Žižečkina, Ana Pavlakovič - Jakovinska, Ana Miketič - Brezanova, Jure Ivanušič - Škavurinski, Miko Mrzljak - Radičev, Ivan Ivanušič - Škavurinski.

3. vrsta: Agata Radovič - Jaga (kuharica), Franca Žunič - Rtička, Bare Grdun - Štalarska.

Na drugi fotografiji, v učilnici, jih je 21 (manjkajo Ana Miketič, Bare Žunič in Vince Miketič).

Učenke: Ana Grdun – Ana Rahoj, Nada Žunič – Katica Grdun, Marija Adlešič (sedi sama), Ana Pavlakovič – Angela Starešinič, Bare Grdun – Franca Žunič.

Učenci: Darko Petronič –Tine Plut, Jože Miketič – Janko Miketič, Miko Žunič – Jože Vidnjevič, Franc Špišič –Ivan Pavlakovič, Jure Ivanušič – Vlado Mrzljak (nekoliko zakrit), Miko Mrzljak (zakrit) – Ivan Ivanušič.

V primerjavi z nižjimi razredi je "moda" v višjih razredih opazno drugačna: bos ni nihče, fantje s suknjiči in v dolgih hlačah, deklice v oblekah ali v krilih in bluzah. Opazne razlike so tudi v pričeskah. Pri deklicah rolic skoraj ni več, so pa že fru-fruji in čopi, pri fantih pa že prečke in česanje nazaj ... no, v enem primeru tudi "na balin".  

Tudi iz te generacije trije fantje živijo le še v našem spominu: Jure Ivanušič, Miko Mrzljak in Jože Vidnjevič.

Prva fotografija je last družine Pavlakovič, Preloka 47, druga pa družine Rahoj, Balkovci 14. Ana Rahoj, por. Čadonič, je tudi pomagala pri identifikaciji svojih nekdanjih sošolcev.

Fotograf obeh je Stane Vukšinič, ki je te učence učil, bil pa je tudi ravnatelj preloške šole. To je bilo za preloško šolo zadnje šolsko leto z dvema učiteljema.

A. S. (9. 9. 2014)