V teh dneh, ko se je začelo novo šolsko leto, objavljamo fotografijo, nastalo na Preloki pred 55 leti. Na njej so učenci nižjih razredov (1., 2. in 3. razred, tako imenovani popoldanci), ki jih je učila Jožica Vukšinič. So na vrtu za šolo, fotografiral pa jih je učitelj dopoldancev in ravnatelj preloške šole Stane Vukšinič.

Imena učencev si sledijo od leve proti desni:

Spredaj sedijo: Branko Vidnjevič - Pucarkin, Jože Miketič - Vuličin/Lavdanov, Peter Starešinič - Srečin, Franc Žunič - Milankin, Jože Pavlakovič - Gradanov,  Ivan Miketič - Staneč, Ivan Novak - Pintarov

Druga vrsta: Ana Novak - Pintarova, Milena Selakovič - Milivojeva/Poštarova, Marica Miketič - Staneča, Franca Ivanušič - Škavurinska, Marica Starešinič - Frankovičeva, Ana Utešin - Jankova, Ana Starešinič - Mikčeva, Jože Pavlakovič - Jakovinski, Jože Starešinič - Prdanski, Jože Špišič - Stankovski, Ivan Miketič - Vučičev.

Zadnja vrsta: Ana Pavlakovič - Bertova, Ljubica Simčič - Faričeva, Ivan Žunič - Milankin, Franc Krotec - Kovačev, Slavko Krotec - Kovačev, Milan Vidnjevič - Vidnjevski, Jože Mrzljak - Radičev, Miha Vidnjevič - Radičev, Jože Starešinič - Žižeč, Janko Starešinič - Srečin, Danijel Ivanušič - Valeč.

Kot vidite, je bilo v tej generaciji precej več fantov (20) kot deklic (9). Deklice so v glavnem v oblekicah, ni težko ugotoviti, kakšne frizure so bile takrat v modi ... To je bil čas, ko teren še ni bil tako zaraščen, kot je danes, in so bili razgledi z našega grička proti Paunovičem in Žuničem, Kolpi in Rosopanjku resnično prostrani. A od takrat je minilo že 55 let in trije od teh učencev na sliki žal živijo le še v naših spominih: Slavko Krotec, Jože Špišič in Jože Ravlakovič - Gradanov.

Ta fotografija je iz zbirke družine Starešinič, Preloka 14. Pri identifikaciji oseb sta pomagala Jože Starešinič - Prdanski in Franc Žunič - Milankin. preloski-solarji-1959O "modi" v šol. letu 1958/59 bomo pisali ob še eni fotografiji teh učencev, višje razrede v tem šol. letu pa predstavljamo tukaj.

A. S. (6. 9. 2014)