Vinica ni samo prvi kraj v Beli krajini, ki je hotel postati republika (pred natanko 100 leti), ampak je tudi eden prvih belokranjskih krajev, ki je bil posnet iz letala (že okoli leta 1930, torej tudi že pred skoraj 100 leti).

1b Aeroposnetek iz okoli leta 1930, avtor K. Novak, reprodukcija Jože Gorjup. Fotografijo hrani fototeka INDOK centra, Direktorat za kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo RS

Ob tem aeroposnetku in ob pomoči starih viniških razglednic na priloženih linkih poglejmo, kako se je "svet" spreminjal in spremenil v zadnjih sto letih.
Zgodbe, ki jih pišejo te fotografije in seveda življenje, začenjamo na viniškem placu: s št. 1 smo opremili občino, s št. 2 najmarkantnejšo hišo na placu – Šterkovo, potem smo pogledali s placa proti cerkvi, nato s placa proti jugu (proti Sečjemu selu) in nazadnje proti gradu. Pri številkah na fotografiji (to niso hišne številke!) smo zapisali lastnike teh hiš okoli leta 1930.

2

1 občina na placu
2 Šterk (Jurej Šterk oz. sin Vilko Šterk, veletrgovca)
2a Šterkova pletilnica
2b Šterkovo skladišče
3 kapelica sv. Jurija
4 župnišče
4a župnijski kozolec (ostalo župnijsko gospodarsko poslopje zakriva lipov drevored)
5 šola
6 Klobučar (Franc Mihelič, gostilničar)
6a Klobučarjevo gospodarsko poslopje
7 König (Johan König, krojač)
8 Kravos (Avgust Kravos, učitelj)
8a Kravosovo gosp. poslopje
8b Kravosov sadovnjak
8c Kravosova vrtna uta
8d Kravosov vrt
9 Školnik (Peter Malič, gostilničar)
9a Školnikovo gosp. poslopje
9b Školnikov vrt
10 Maliček (Niko Malič)
10a Maličkovo gosp. poslopje
11 Jaketič (Florjan Jaketič)
12 Balkovec (Ivan Balkovec, čevljar)
13 Balkovec (Peter Balkovec, gostilničar)
14 območje, kjer je zdaj Zdravstveni dom Vinica
15 Karin (Evgen Karin, pošta)
16 Biščan
16a Biščanovo gosp. poslopje
17 Blinc (Zora in Emil Blinc)
18 Babíčini (pekarna, Mirko Berkopec)
18a Gosp. poslopje od Babičinih
18b Vrt od Babičinih
19 kapelica sv. Florjana
20 Ceneč (Franc Ostronič, mizar, leta 1930 tudi župan)
1a Gospodarsko poslopje od Babca
21 Lovšin (Župančičeva rojstna hiša)
21a Lovšinovo gosp. poslopje
22 Rusovi (Nina in Bela Persetič, trgovina)
22a Rusovo gospodarsko poslopje

Ana Starešinič (21. 4. 2019)
Ustni vir: Mirko Mihelič