S Preloke se bo videlo zelo daleč!

Sporočamo vam še neuradno novico, da bo operater mobilnih omrežij posodobil bazno postajo, locirano na parceli na Krtinjeku v katastrski občini 1564 PRELOKA, na parceli 147/3, elektronski komunikacijski objekt NM122 PRELOKA TS. Posodobitev bo obsegala tudi nadgradnjo obstoječega stolpa bazne postaje v razgledni stolp, tako kot drugje v Sloveniji.

1Razlogov za tako strategijo Telekoma Slovenije je več, vsem pa botruje evropska direktiva, katere predlog COM(2016)593 je bil dokončno oblikovan 5. 11. 2016 in dopolnjen 8. 2. 2017, določa pa enotni evropski digitalni trg (»Digital single market«). Od 12. 6. 2017 operaterjem ne bo več mogoče zaračunavati t. i. roaminga in meje bodo izginile. Da bi slovenski nacionalni operater preživel globalno konkurenco, se mora odpreti in začeti tekmovati v regiji, tako kot bodo to storili tudi tuji operaterji. Ker Telekom zaradi situacije v Sloveniji večjih posojil ne more pričakovati, bo posodobil že obstoječe naprave ob državnih mejah.

V strategijo posodabljanja je vključenih več baznih postaj ob meji. V Lendavi, na Boču in Trdinovem vrhu so nadgradnje že bile izvedene.

2Elektronski komunikacijski objekt NM122 PRELOKA TS na našem Krtinjeku ima enkratno lego v tem delu slovenskega ozemlja, saj dosega Hrvaško in BiH. Ne posega pa v Narodni park Risnjak in zato Telekomu ne bo potrebno pridobiti nobenih tujih ali evropskih dovoljenj, – saj gre le za posodobitev te bazne postaje. Problem pa bo seveda nastal zaradi povečane moči sevanja anten. Ob samem stolpu problemov z dovoljenji ne bo, saj povečana višina ne bo bistveno spremenila jakosti signala ob vznožju. Ker tam ni bivalnih površin, Telekomu ni potrebno vlagati novih prošenj.

3Zakaj pa razgledni stolp? Investicijo v razgledni stolp v središču Krajinskega parka Kolpa bo Telekom, tako kot na Boču in drugje, praktično pokril z brezplačno publiciteto – objavami v medijih – in pa možnosti z reklamiranjem na samem razglednem stolpu. Obiskovalci se bodo tako dvignili nad krošnje dreves in bodo lahko nemoteno uživali 360-stopinjsko panoramo Bele krajine, Gorjancev in čez mejo vse do bosanskih gričev.

Na Preloki bo to izvedeno tako kot na vrhu Boča, ki je od leta 1992 del Krajinskega parka Boč - Donačka gora. Telekom je tam zgradil razgledni stolp in nanj umestil sprejemne in oddajne antene.

4Da bi s signalom pokrili tako Hrvaško kot tudi BiH, mora Telekom na Krtinjeku posodobiti in nekoliko dvigniti obstoječe antene. Neuradno smo izvedeli, da se bo projekt posodobitve začel izvajati že v začetku letošnjega junija. Občina je cesto skozi vas že popravila, potrebno bo le še določiti, kje bo parkirišče, drugih dovoljen pa ni potrebno pridobiti.

To, da je Preloka prišla v Telekomove plane pred drugimi posodobitvami, kot je npr. oddajnik na Belem Križu nad Portorožem, je rezultat medijske odmevnosti Preloke.

Plečnikova dediščina, 150 let star kulturni spomenik šola, voščeni valji, filmi – tako Jakčev kot filmi TVS itd., vse to so opazili tudi v Sloveniji. Razgledni stolp pa bo omogočil Plečnikovo Preloko, kulturni spomenik šolo ter bližnjo in daljno okolico videti v čisto novi luči. Z višine se vidi dlje!

Ana Starešinič (1. 4. 2017)

P. S: Upamo, da nam Hrvati našega razglednega stolpa ne bodo vključili v arbitražo, saj jim bo Telekom (končno) močno zagodel!

Novica o razglednem stolpu na Preloki je objavljena tudi na Radiu Odeon (gl. tukaj).