Plečnik je za Preloko načrtoval novo cerkev

V našem mesečniku Belokranjec ste lahko prebrali, da je Jože Plečnik zasnoval načrte za tri kraje v Beli krajini – Metliko, Dragatuš in Preloko, vendar noben od teh načrtov ni bil izveden.

Za nas je seveda najbolj zanimiv tisti del članka, ki zadeva Plečnikove načrte na Preloki. Navajamo odstavek z naslovom Preloška cerkev in prilagamo Plečnikov načrt zanjo.

Preloška cerkev
V približno istem obdobju kot za Dragatuš, leta 1953, je nastal tudi načrt za cerkev v Preloki, izdelan v dveh različicah. Notranjost preloške cerkve je zasnovana podobno kot dragatuška, z osrednjimi štirimi poševnimi elementi. Vhodno pročelje je oblikovano z zvonikom na preslico in okrašeno z rastlinskimi elementi. Tudi za te načrte ni podatka o vzroku in potrebi njihove priprave.

plečnik-cerkev

P. S.: Res je, Plečnikov načrt za novo preloško cerkev ni bil nikoli uresničen, žal. Tako kot tudi ne njegovi načrti za Metliko in Dragatuš. Toda ali v Beli krajini res ni bil izveden noben Plečnikov načrt? – O tem pa  vam pripravljamo posebno presenečenje. Ampak v nadaljevanju.

A. S. (10. 2. 2017)