Za obiskovalce Preloke je ena najbolj atraktivnih točk ogleda hribček s šolo in cerkvijo ter t. i. »božjo njivo« okrog cerkve, torej s pokopališčem. Za nas Preločane pa je to tudi točka srečevanja in – spomina.

1Tukajšnji nagrobniki nas med drugim spominjajo na tri tu pokopane župnike. Dva od njih sta bila dušna pastirja na Preloki:

Alojzij Jerič, rojen 5. 5. 1875 v Šentvidu pri Stični, je prišel na Preloko oktobra 1919 in je pri nas ostal do smrti 9. 2. 1941, torej več kot 21 let. Kot vemo iz pripovedovanj, je sprva študiral za advokata, zato je moralo biti v fari vedno vse po paragrafih.

Leopold Čampa pa je bil zadnji pri nas nameščeni župnik. Rojen je bil 28. 5. 1909 v Velikih Poljanah, za župnika posvečen leta 1932. Na Preloki je bil od leta 1959 do svoje smrti. Umrl je na vuzem 30.3.1975.

Tretji župnik – Josip Kramarič – pa ni bil preloški, ampak župnik na Sinjem Vrhu pri Vinici. Neobičajna zgodba o tem, zakaj je vrhovski župnik pokopan na Preloki, je bila objavljena v tisku, več o tem TUKAJ.

Ker je naše pokopališče ne samo mesto srečevanja in spomina, ampak tudi mesto miru in počitka, naj vsi trije župniki, tako kot tudi vsi naši tu pokopani dragi, počivajo v miru!

(2. 4. 2022)