1Tale fotografija je nastala pred natanko pol leta, ko je Marija Starešinič (na Preloki smo jo poznali kot Marico Matečo iz Ljubljane) dopolnila 90 let, – danes žal pišemo tale članek v njen spomin.

O preloški družini Balkovec, v kateri se je rodila, smo pisali pred kratkim, ko je umrl njen brat Franc. Leta 1960 se je poročila s Preločanom Francem Starešiničem – Žižečkinim. Živela in delala sta v Ljubljani ter si tam ustvarila dom in družino, a vse življenje sta v srcu ostala Preločana.

Marica je bila v mladosti močno vpeta v društveno dogajanje na Preloki. Bila je med ustanovnimi člani naše folklorne skupine, uradno ustanovljene poleti leta 1952. Omenjali smo jo med plesalci na veliki proslavi v Dobrniču pri Trebnjem leta 1953, pa na prvem jurjevanju v Črnomlju leta 1964 …

Ko je v daljšem intervju, ki smo ga opravili z njo leta 2006, obujala spomine na te začetke preloškega folklorizma pod vodstvom Staneta Starešiniča, nam je med drugim pripovedovala o vseslovenskem folklornem festivalu v Celju 9. in 10. oktobra 1954, na katerem so Preločani zasedli drugo mesto. Pa o letu 1953, ko je Okrajni ljudski odbor nadobudnim preloškim folkloristom podaril nove tambure in s tem med mladino sprožil pravo folklorno evforijo.

Kdo vse se je takrat vključil v folklorno skupino, nam je podrobno naštevala ob svoji fotografiji, nastali takoj po nastopu v Metliki leta 1953. To njeno fotografijo zdaj tudi objavljamo. Teti Marici Mateči v spomin in v zahvalo!

2 34

1. Zvonko Novak – Županov
2. Jože Žunič – Navoselkin
3. Ivan Novak – Pintarov
4. Miko Novak – Peričev
5. Ivan Starešinič _ Račekarkin
6. Miko Rahoj – Rahojev
7. Franc Pavlakovič – Gradanov
8. Franc Starešinič – Frankovičev
9. Franc Starešinič – Žuglovkin
10. Miko Simčič – Cestarov
11. Ana Simčič – Cestarova
12. Ana Žunič – Žuničeva
13. Marija Novak – Peričeva
14. Stanka Novak – Županova
15. Jože Starešinič – Gornji Jurkov
16. Danica Mrzljak – Radičeva
17. Marija Balkovec – Mateča
18. Jože Žunič – Žuničev
19. Amalija Vidnjevič – Radičeva
20. Jože Balkovec – Čemaskin
21. Angela Starešinič – Iz kovašnice
22. Franc Žunič – Žuničev
23. Slavko Novak – Županov
24. Ivan Ivanušič – Mlinarov
25. Neznan, ni ne član preloške FS ne Preločan
26. Jože Starešinič – Jamin
27. Neznan, ni ne član preloške FS ne Preločan
28. Peter Žunič – Srednji
29. Fanika Kozan, delala v trgovini na Preloki
30. Neznan, ni ne član preloške FS ne Preločan
31. Angela Adlešič – Juranova
32. Marija Starešinič – Žuglovkina
33. Marija Špišič – Špišičeva/Kolarjeva
34. Marija Žepuhar – Jagina
35. Ana Žepuhar – Jagina
36. Marija Pavlakovič – Bertova
37. Ana Petronič – Špišičeva/Matijina
38. Marija Starešinič – Frankovičeva
39. Marija Majzelj, učiteljica na Preloki

Podrobnosti o pogrebu Marije Starešinič: pogreb bo v četrtek, 3. marca 2022, ob 12. uri na Novih Žalah v Ljubljani, vežica št. 5.

Naj počiva v miru!

A. S. (25. 2. 2022)