Razstava o izsledkih projekta Okupacijske meje, v katerem s svojimi pričevanji o 2. sv. vojni sodelujejo mnogi Belokranjci, prihaja po Metliki in Semiču zdaj še v Črnomelj. Na ogled bo v Mestni muzejski zbirki, odprtje bo 20. junija 2019 ob 19. uri.

1Tudi Preloka in vsa preloška fara (Žuniči, Balkovci, Zilje) sta na tej razstavi zastopani s številnimi pričevanji ter fotografskim in drugim dokumentarnim gradivom. Največ teh pričevanj in dokumentov se nanaša na enega najstrašnejših zločinov italijanskega okupatorja na naših tleh, ko so naše ljudi odgnali v koncentracijska taborišča. Samo iz naše fare so jih 4. 8. 1942 na Rab odgnali kar 53. Samo s Preloke kar 24 in kar 9 Preločanov so tam izstradali do smrti.

2Na razstavi je predstavljen tudi dopis, ki ga je v začetku leta 1943 poslal škofijskemu ordinariatu v Ljubljani preloški župnik Jože Pokorn. V njem ves obupan opozarja na hudo trpljenje svojih interniranih župljanov in veliko stisko njihovih svojcev. Dopis začne z besedami: "V rokah držim že 12 smrtovnic naših župljanov ...", konča pa s prošnjo "za takojšnje ukrepanje, preden zadnji interniranec ne umre!"

3Toplo priporočamo, da si to razstavo ogledate. Njen osnovni namen je ozaveščanje. Ali z besedami vodje projekta Okupacijske meje dr. Boža Repeta: "Ne pozabimo: vsaka nova vojna se začne, ko naslednja generacija izgubi zgodovinski spomin. Naj naša raziskovanja in razstava pripomorejo k temu, da ga današnja ne bo!"

A. S. (19. 6. 2019)