Viniška republika dobiva iz leta v leto nove in nove pomene, interpretacije in razsežnosti.

1Rekli bi lahko, da raste v času, s časom in časom primerno. Bila je "razgrajanje” za nekatere, pa "proletrska revolucija s komunisti na čelu" spet za druge in zametek državnosti za tretje. Danes pa je praznovanje že preseglo sámo trajanje republike, vsa praznovanja skupaj pa so že zdavnaj presegla zaporne kazni kolovodjem – izrečene, pomiloščene in oproščene.

Viniška republika je ideja, ki je odmevala, a je segla zgolj do ziljskega klanca. Na Preloki je pričevanje o njej zabeleženo v Kroniki za leto 1919. Iz zapiskov Jožeta Bambiča na str. 57–61 lahko izluščimo:

“Boljševiško gibanje se je hotelo pojaviti na Vinici. V noči na veliko nedeljo so po Vinici streljali s karabinkami, revolverji, možnarji. Poštar viniški je naštel v eni sami uri do 100 strelov. Ponovilo se je tudi na velikonočni ponedeljek.

Ljudje niso bili zadovoljni, ni bilo reda. Viniški občinski odbor naj bi se izrekel in izrazil željo, da bi šla železniška proga skozi Vinico, dočim Poljanci zahtevajo, da bi šla iz Kočevja mimo njih. Ko se jim razloži, da se gre samo radi železnice, so ljudje vpili, da nočejo železnice, ampak samo hočejo republiko.

Republika jim je bila tak ideal, kjer bodo brez davkov in vojaštva! Mislili so na Ameriko in se nanjo sklicevali, najstarejšega moža v občini – nekega starčka iz Perudine – so naredili za predsednika republike in ga imenovali "naš Wilson". Odstavili so župana in izvolili novega ... Potem pa je prišlo nekaj vojaštva in orožnikov, ki so pripeljali s seboj 2 strojnici.

Bilo je vse le grmenje brez dežja. Časopisi so pisali o vinicizmu. Župan je bil odstavljen, poslovanje občine je bilo namreč neredno, manjkalo je tudi v blagajni ... Tudi Preloka je bila pri tem prizadeta, ker je šlo tudi iz njene kase. Pravijo, da bodo tirjali krivce, da se tisoči povrnejo, ki so šli nepravilno iz kase."

Tako g. Bambič, ki je bil župnik na Preloki od 1914 do 1920.

2Sedaj pa se Viniška republika povezuje z osvobojenim ozemljem in RS, Republiko Slovenijo, našo državo. Viničani so za praznovanje natisnili tudi svoj denar ... Prišel pa je tudi predsednik republike g. Pahor. Poudaril je, da želi, da bi se ponosno spominjali vsega, kar je ohranjalo Slovence kot suveren narod, ki goji uporniškega duha, in opozoril na iskreno željo ljudi, da bi si sami postavljali oblast. "Prav je, da praznujemo to lepo tradicijo."

Viniška republika nam je (bila) zgled!

Ana Starešinič (28. 4. 2019)

3P. S.: Torej zanimivo, “boljševizem” v Vinici je imel po mnenju g. Bambiča za cilj “Ameriko”, predsedniku te republike pa so pravili “naš Wilson”!

Še bolj zanimivo: obe republiki imata skupno “bančno luknjo”, pa tudi “štreko”. Proti Vinici je bil prvi tir, proti Kopru pa je še preostali, drugi tir. Prvi tir nikoli ni bil zgrajen, drugemu pa tudi ne kaže najbolje ...