"Naš" Plečnik tudi na Televiziji Vaš kanal

Naša razstava odmeva in odseva tudi na osrednji regionalni televiziji, ki z digitalnim signalom pokriva območje med Karavankami in Kolpo: na Televiziji Vaš kanal.

119

 Avtorja TV-odmeva in odseva, torej novinarka in snemalec, sta oba Belokranjca, novinarka celo Preločanka. V TV-prispevek so vključene štiri izjave:

2 3 4 5

Novinarka Verica Marušič v svojem prispevku posebej izpostavi predavanje dr. Damjana Prelovška z naslovom "Ljubljana za županovanja dr. Jura Adlešiča", v katerem je Belokranjce spomnil na pomembno vlogo tega našega rojaka pri nastajanju Plečnikove Ljubljane.

In še kader snemalca Vinka Papeža, koliko ljudi so pritegnile Plečnikove sledi v Beli krajini:

1119/7

A. S. (19. 11. 2017)