Več o kapeli v Jakovinih TUKAJ

30 let kapele 1187 30 let kapele 1190 30 let kapele 1193 30 let kapele 1198 30 let kapele 1204 30 let kapele 1205 30 let kapele 1208 30 let kapele 1210 30 let kapele 1212 30 let kapele 1213 30 let kapele 1214 30 let kapele 1215 30 let kapele 1216 30 let kapele 1220 30 let kapele 1222 30 let kapele 1223

Foto: Tomaž Pavlakovič (1. 8. 2017)