Danes zjutraj se je v naši cerkvi sv. Trojice spet oglasila skrajna ura in naznanila žalostno novico, da je spet nekdo za vedno odšel od nas. Novica nas je dobesedno šokirala: nenadoma in veliko prezgodaj se je za vedno poslovila Jožica Miketič, po domače Jožica Valeča.

Jožica se je po končani trgovski šoli zaposlila pri Kmetijski zadrugi Črnomelj in kot trgovka delala najprej v njenih poslovalnicah v Dragatušu in Vinici. Potem pa je dolga leta kot trgovka delala v svoji rojstni Preloki, najprej v trgovini pod okriljem Kmetijske zadruge, potem kot samostojna podjetnica.

Njena trgovina z mešanim blagom je bila pravi pojem ljudske trgovine. "Pri Jožici", kot smo rekli, si lahko dobil vse za dom in gospodinjstvo – od igle in vžigalic do hrane in pijače, k Jožici smo prihajali kupovat sveži kruh, spomladi nam je naročala piščance za rejo ... Potrebam Preločanov je Jožica vedno znala prisluhniti, našim potrebam je prilagajala ne le nabor prodajnih artiklov, ampak tudi svoj delovni čas.

Na Preloki je Jožica Valeča pustila velik poklicni in človeški pečat in jo bomo močno pogrešali.

Naj počiva v miru!

Njenemu možu Jožetu, hčerki Meliti in obema staršema izrekamo iskreno sožalje.

Podrobnosti o pogrebu, ki bo žarni in bo v soboto, 29. aprila 2017: žara bo v preloško cerkev pripeljana ob 11. uri, pogrebna maša se bo začela ob 15. uri.

(26. 4. 2017)