Dobrodošli na digitalni Plečnikovi Preloki!

Plečnikovi preloški načrti so med obiskovalci Preloke.si sprožili kar nekaj vznesenih odzivov. Celo idejo, da bi bilo nujno na Preloki po teh načrtih zgraditi novo cerkev. Ker bi to bil edini tak po Plečnikovih načrtih zgrajeni objekt ne samo v Beli krajini, ampak v vsej jugovzhodni Sloveniji.

No, ker uredništvo Preloke.si vedno prisluhne vsaki vaši pobudi, smo šli takoj v akcijo in smo po Plečnikovih načrtih že "zgradili" novo cerkev, in to sodobno – digitalno:

plecnikova-preloka-4

Zanimiv je ta Plečnikov premislek o sožitju cerkve in šole ... premislek o tem, kako bi se cerkev najbolje vrasla v okolje preloškega hribčka in v neposredno soseščino šole.

Torej ugotovitev: ko je Plečnik leta 1953 snoval novo podobo značilne preloške vedute, si je zamislil novo podobo cerkve, šola pa se mu je zdela – taka, kot je bila, – že odlična. Sicer bi se gotovo lotil tudi snovanja šole, saj je bil vendar profesor, ne duhovnik! Očitno je torej imela šola v umetnikovi viziji Preloke že svojo ustrezno podobo.

In zdaj, skoraj 65 let pozneje, ko se ta šola obnavlja kot objekt kulturne dediščine, se nam zdi, da bi bil celo sam veliki Plečnik s tem jako zadovoljen, digitalno in tudi sicer!

A. S. (17. 2. 2017)