Počitnice so za nami in spletna Preloka je spet tu, s polnimi baterijami in svežim zagonom. Zato kar v akcijo!

V našem zadnjem predpočitniškem prispevku smo med drugim omenili eno od prvih generacij preloških šolarjev, ki so v šolo na Preloki hodili le do vključno četrtega razreda, potem pa so morali v Vinico oz. Adlešiče. Kaj pa zadnja generacija učencev, ki so obiskovali našo šolo, preden so se junija 1979 vrata šole na Preloki dokončno zaprla? Prav njej bomo posvetili naš prvi popočitniški prispevek.

Zadnji učenci, ki so drgnili šolske klopi preloškega hrama učenosti, so bili:
2. razred: Viktor Grdun, Nikolaj Grdun (Faričev)
3. razred: Marjanca Grdun, Stanka Novak
4. razred: Jasna Žunič, Nada Paunovič, Anita Miketič, Ivan Simčič, Jože Pavlakovič
V šol. letu 1978/79 jo je torej obiskovalo skupaj 9 učencev treh razredov, prvošolčka ni bilo nobenega.

Žal kaka njihova skupinska fotografija iz leta 1979 ne obstaja, prav tako ni nobene njihove fotografije iz prejšnjih treh let. (Se morda motimo?) Imamo pa simpatično fotografijo nekaterih od njih, ko so obiskovali še malo šolo v Vinici. 

Šol. leto 1974/75, mala šola v Vinici, dopoldanci, in učiteljica Marija Balkovec, pozneje poročena Starešinič (kliknite na sliko za povečavo):mala_sola_1974-75Sedijo: Božo Kordič, Anita Miketič, Mojca Svetič, Branka Karin, Jasna Moguš (zdaj Simčič), Milena Šneler in Andreja Juršinič.

Srednja vrsta: Jože Pavlakovič, Bojan Vrlinič, Marjan Trempus (pokojni), Bojan Kordič, Janko Starešinič, Janez Špehar, Franci Trček (zdaj poslanec v Državnem zboru) in Zlatko Lipovščak.

Zadnja vrsta: Ivan Simčič, Dražen Ključanin, Albin Balkovec (sin Preločanke Ane Pavlakovič, por. Balkovec) in Ivo Kajin.

Na zgornji fotografiji so torej le trije od devetih predstavnikov zadnje generacije učencev preloške šole (napisani okrepljeno). Veliko bolje pa to zadnjo generacijo preloške šole predstavi spodnja birmanska fotografija, ki je nastala štiri leta pozneje, ko so bili seveda že viniški in adlešiški šolarji. 

Birma na Preloki leta 1983 (kliknite na sliko za povečavo):
birma_1983Spredaj: Majda in Marica Grdun (Mihaljevi), Jasna Žunič (Rtička), Tončka Zajec (Lugarova), Brigita Jaketič (Cvetaševa), Marjanca Grdun (Radovičeva), Anica Balkovec (Žalčeva), Anita Miketič (Brezanova), Viktor Grdun (Radovičev), Viktor Čadonič (Bljkovski), Jožko Zajec (Lugarov) in Srečko Peršič (Pavlinski).

Zadnja vrsta: župnik Janez Smrekar,  Jože Čadonič (Bljkovski), Ivan Simčič (Cestarov), Jože Pavlakovič (Bertov), Jože Balkovec (Žalčev), Jože Balkovec (Izklančev) .

Pri identifikaciji oseb je pomagala Anita Miketič, pozneje poročena Simčič. Obe fotografiji sta last družine Simčič, Preloka 11.

Vse doslej objavljene generacije učencev preloške šole lahko poiščete z iskalnikom v arhivu Preloke.si, npr. učence iz šol. leta 1951/52.

Veseli bomo še kakšnih vaših neobjavljenih fotografij in seveda vaših komentarjev.

A. S. (10. 9. 2016)

P. S.: Odmeve na ta prispevek objavljamo tukaj