Črnomelj 25. 5. 1914 - v sliki

V luči letošnje 100-letnice belokranjske železnice se poraja tudi vprašanje, ali obstajajo kake fotografije prihoda prvega vlaka v Belo krajino.

- O, seveda obstajajo. Obstaja izjemno bogastvo razglednic, ki so jih izdali med gradnjo belokranjske  proge in tik po njeni zgraditvi ter seveda ob slovesnem odprtju. Prav pred kratkim je izšla cela knjiga o tem: 100 let belokranjske železniške proge na razglednicah, avtorja dr. Božidarja Flajšmana. Iz nje sta tudi tidve razglednici Preloki najbližje železniške postaje (prva razglednica je iz zbirke Belokranjskega muzeja Metlika, druga iz zbirke avtorja knjige):

zelezniska-postaja-crnomeljotovec-most

 

A. S. (10. 5. 2014) 

Deli z ostalimi