01 26Objavljamo besede slovesa, ki jih je svojemu sosedu, prijatelju in gasilskemu tovarišu Petru Žuniču, ustanovnemu članu PGD Žuniči, namenil njegov dolgoletni gasilski poveljnik in hkrati poveljnik tekmovalne ekipe, v kateri je Peter sodeloval, Franc Starešinič. Te besede je med pogrebno slovesnostjo pri sv. Trojici na Preloki bral član PGD Žuniči Mario Starešinič.

Petru v slovo

Danes smo se zbrali na tem kraju in v tem žalostnem trenutku, da se za vedno poslovimo od našega sovaščana, gasilca in prijatelja Petra.

Peter se je rodil v Žuničih 6. decembra 1933. V mesecu decembru lanskega leta je dopolnil 90 let. Odraščal je doma na kmetiji. Življenje je bilo lepo, čeprav je bilo težko in delovno.

V gasilsko društvo je vstopil kot ustanovni član leta 1954. Svoja aktivna leta je posvetil gasilstvu. Vrsto let je bil tajnik PGD Žuniči. Bil je tudi član tekmovalne ekipe na tekmovanjih. Vedno je bil prisoten in aktiven pri gasilskih intervencijah.

Pripadal je generaciji, ki je vodila gasilsko društvo v času, ko je bilo treba začeti vse od začetka. Tako je dal svoj prispevek, da smo uspeli društvo pripeljati na raven sodobne opremljenosti in usposobljene organizacije.

Peter je imel napredne ideje, ki smo jih podpirali. Z njimi je odločilno prispeval k rasti ugleda našega društva, pa tudi k rasti samozavesti naših članov. Za to je prejel republiško priznanje – Plamenico II. stopnje – ter občinsko priznanje. Kot član društva je bil izredno aktiven na področju gradnje in obnove gasilskega doma. Njegov neprecenljivi doprinos je viden tudi na drugih področjih delovanja.

Ker se sadov njegovega nesebičnega in požrtvovalnega skoraj 70-letnega dela v gasilstvu ne da poplačati, se mu hočemo gasilci PGD Žuniči vsaj delno oddolžiti s tem, da bomo zvesto sledili njegovemu zgledu ter ga ohranili v trajnem spominu.

V življenju ni nič večno, trdno in gotovo. Vse se nenehno spreminja, vse je krhko in lomljivo. Zanesemo se lahko le na prijatelje, sodelavce, sosede. Življenje je sreča in lepo je, da ga deliš z drugimi.

V skromnosti je ugasnila Petrova luč življenja, a prižgala se je luč spomina na zvestega krajana, prijatelja, ustanovnega člana PGD Žuniči. Lep spomin nanj bo še dolgo živel med nami.

Družini pokojnega Petra, sorodnikom in znancem pa izrekam iskreno sožalje v imenu PGD Žuniči in v imenu sovaščanov. 

(25. 1. 2024)