09 01Danes, na prvi šolski dan, objavljamo fotografijo preloških šolarjev, ki smo jo odkrili prav med letošnjimi počitnicami. Nastala je pred 68 leti, v šol. letu 1953/54. Že pred nekaj leti smo objavili fotografijo takratnih »popoldancev« (učencev nižjih razredov) z učiteljico Ivano Žugelj, o fotografiji »dopoldancev« in njihovega učitelja Staneta Vukšiniča pa ne duha ne sluha. A zdaj jo je v svojem arhivu našla takratna učenka 5. razreda Marica Pavlakovič – Jakovinska, danes Simčič – Cestarova. In z njenim dovoljenjem jo zdaj objavljamo in z njeno pomočjo tudi podrobno popisujemo.

Prva vrsta (sedijo na tleh, z leve): Marica Grdun – Radovičeva, Ana Krotec – Kovačeva, Ana Mrzljak – Radičeva, Ana Žunič – Jankova, Marica Pavlakovič – Gradanova, Franca Simčič – Faričeva, Marica Pavlakovič – Jakovinska (lastnica te fotografije)

Druga vrsta: Franc Žunič – Krajačev, Franc Pavlakovič – Bertov, Niko Adlešič – Starčev, Jože Žunič – Rtički, neprepoznan fantek, Mirko Miketič – Brezanov

Tretja vrsta: Zorka Poropatič iz Vukobratov, Barbara Ivanušič - Nadbregova, Marica Mrzljak – Radičeva, Barbara Novak – Peričeva, Marica Simčič – Faričeva, Mate Ivanušič – Škavurinski, Jože Krotec – Kovačev, Hinko Grdun – Štalarski, Niko Grdun – Mihaljev, učitelj Stanko Vukšinič.

Učitelj Stanko Vukšinič je prišel na Preloko šele sredi tega šolskega leta (januarja 1954) in je že konec šolskega leta moral na služenje vojaškega roka. Na Preloko je spet prišel, takrat že z ženo Jožico, v šol. letu 1958/59.

Tale fotografija je nastala 29. maja 1954. Marica Simčič na njej pogreša kar 5 svojih takratnih sošolcev? Razlog, zakaj manjkajo, pojasnjuje navedek učiteljice Ivane Žugelj v preloški šolski kroniki ob koncu tega šolskega leta: »V aprilu in maju so otroci veliko izostajali od šolskega pouka, posebno drugi oddelek, ki jih starši že zelo uporabljajo pri domačem delu.«

A. S. (1. 9. 2021)