Sklad za obnovo šole na Preloki: vplačila in izplačila

Ker tudi 7 let po ustanovitvi donatorskega sklada za obnovo šole denarja ne moremo porabiti za namen, za katerega je bil zbran (gl. TUKAJ), smo se na sestanku dne 5. maja 2018 soglasno odločili vrniti denar z bančnimi obrestmi vred donatorjem.

Donatorjem iz Slovenije je denar že vrnjen, nekaterim našim donatorjem iz tujine pa še ne, ker so izrazili željo, da jim ga ne bi nakazovali prek banke, ampak bi z vračanjem počakali do poletje, ko bodo spet na obisku v "svojem starem kraju".

TABELA VPLAČIL IN IZPLAČIL:

tabela

A. S. (14. 5. 2018)