ZAPISNIK SESTANKA CIVILNE INICIATIVE ZA OBNOVO ŠOLE NA PRELOKI

Sestanek Civilne iniciative za obnovo šole na Preloki je bil izveden 05. 05. 2018, z začetkom ob 20. uri. Sestanka se je udeležilo 24 donatorjev in predstavnik PGD Preloka.

Ana Starešinič je zbranim kronološko predstavila aktivnosti Civilne iniciative od začetka zbiranja denarja v sklad za obnovo šole do danes, med drugim:

- pred sedmimi leti zbrana sredstva v višini 20.853,79 € (gl. TUKAJ) in kasneje ves čas vezana do 25. 04. 2018, ko se je v skladu skupaj z obrestmi nabralo 23.830,09 € (14,27 % povečanje);

- projekt avkcije slik, s katerim je bilo zbrano 3.365,00 €, ki jih je Civilna iniciativa že nakazala Občini Črnomelj (20. 7. 2011 in 16. 11. 2012) kot svoj prispevek k pripravi projektne dokumentacije za obnovo šole;

- obnova strehe (zamenjava dotrajanih in manjkajočih strešnikov) in zaprtje oken, za kar je bilo posebej donatorsko zbrano dodatnih 810,00 €;

- promocija Preloke prek spletne strani s številnimi vsebinami, povezanimi s šolo; do leta 2016 je spletno stran obiskalo milijon obiskovalcev, do danes že skoraj poldrugi milijon;

- predstavljanje projekta Slovenskega izseljenskega centra, ki bi zaživel na Preloki: dve predstavitvi na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu, več predstavitev v Bruslju, na lokalnem nivoju in drugje; 25. 03. 2013 smo zanj prejeli od Ministrstva tudi posebno plaketo.

Izpostavila je tudi dva pomembna sklepa posvetovalnega sestanka pred sedmimi leti, in sicer:

1. Civilna iniciativa bo podpirala Občino pri aktivnostih za obnovo preloške šole.

2. Zbrani denar bomo nakazali Občini Črnomelj, če ta uspe na razpisu pridobiti pravico do črpanja nepovratnih sredstev za obnovo preloške šole. V nasprotnem primeru se denar darovalcem vrne z bančnimi obrestmi vred.

Po predstavitvi je bila izvedena razprava in sprejeti naslednji sklepi:

1) Mandat Civilne iniciative se po 7 letih prizadevanj izteče. Zato se realizira zadnji del sklepa izpred 7 let, da se "zbrani denar darovalcem vrne z bančnimi obrestmi vred" (sklep sprejet soglasno).

2) Denar z obrestmi vred se darovalcem iz tujine vrne preko bančnega nakazila, pri tem pa se stroški nakazila plačajo iz tega zneska (sklep sprejet soglasno).

3) Neprodane slike od avkcije ostanejo še naprej v varstvu PGD Preloka, dokler Občina ne obnovi preloške šole (tak sklep je bil sprejet že na avkciji leta 2011 in zdaj potrjen soglasno).

4) Občino Črnomelj se seznani s sklepi sestanka in spomni, da ima na Preloki eno svojo sliko, s katero lahko prosto razpolaga (sklep sprejet soglasno).

5) 10,00 € neznanega donatorja in pripadajoče obresti na ta znesek se porabi za potrebe PGD Preloka (sklep sprejet s 23 glasovi ZA, 1 vzdržan).

Preloka, 05. 05. 2018

Zapisnik sestavil: Viktor Gerdun

0505

Preloška šola leta 1938