V projekt Okupacijske meje je vključena tudi Preloka

Opozarjamo na zanimiv raziskovalni projekt Oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter še nekaterih institucij, v katerega je vključeno tudi obmejno območje Bele krajine in torej tudi Preloka. Projektna skupina, katere član je Belokranjec dr. Božidar Flajšman, raziskuje vlogo okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva med 2. sv. vojno.*

V okviru tega projekta je dr. Flajšman pred kratkim obiskal tudi Preloko in opravil intervju z 92-letno Marijo Starešinič. Pripovedovala je številne zgodbe o življenju Preločanov v času okupacije in o težavah, ki jim jih je povzročila takrat na novo vzpostavljena meja na Kolpi: meja z ustaško Neodvisno državo Hrvaško – NDH. Ta je globoko zarezala v vsakdanjik Preločanov in v njihove ustaljene navade, saj je denimo pretrgala tudi njihove sorodstvene vezi prek Kolpe in tradicionalno trgovinsko navezanost na Karlovec.

Tukaj je izsek iz daljšega intervjuja z Marijo Starešinič, ki je objavljen na FB Projekt Okupacijske meje:

Še en izsek iz tega intervjuja je bil pred kratkim objavljen tudi na profilih Radia Odeon. V njem je Starešiničeva pripovedovala o svojih spominih na preloškega župnika Jožeta Pokorna: gl. TUKAJ.

A. S. (9. 1. 2018)

* Iz opisa raziskovalnega projekta: "Druga svetovna vojna označuje enega izmed najbolj kritičnih trenutkov slovenske zgodovine. Štirje okupacijski režimi – nemški, italijanski, madžarski in režim ustaške Hrvaške (Neodvisne države Hrvaške – NDH) – so Slovence razdelili med štiri različne državne entitete ter jih v etničnem smislu obsodili na smrt. Razmejitev med okupacijskimi območji ni vedno potekala po zgodovinski, upravni ali pokrajinski oziroma narodnostni meji, temveč je bila v večji meri določena 12. aprila 1941 na podlagi Hitlerjevih navodil o razkosanju Jugoslavije. S tem se je na Slovenskem pojavilo pet različnih mejnih območij in mej, in sicer med Nemčijo in Madžarsko, med Madžarsko in NDH, med Nemčijo in NDH, med Italijo in Nemčijo ter med Italijo in NDH."
0110

P. S.: Celoten potek raziskovalnega projekta lahko spremljate na FB Projekt Okupacijske meje.
Potek projekta je prikazan tudi na na tem interaktivnem zemljevidu.