fs-dobrnic-01fs-dobrnic-02fs-dobrnic-03

Letos sredi oktobra objavljamo te tri fotografije s posebnim razlogom. Ker mineva natanko 60 let od njihovega nastanka. Naša folklorna skupina, uradno ustanovljena poleti leta 1952, je leta 1953 nastopila v Dobrniču pri Trebnju, na veliki proslavi ob 10. obletnici kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze (znane pod kratico AFŽ). Proslava leta 1953 je potekala v kulturnem domu v Dobrniču (tretja fotografija), prav tam, kjer je 10 let prej, sredi vojne vihre, potekal kongres AFŽ. Ta kulturni dom še stoji in v njem je bila proslava tudi 13. oktobra letos, ob 70. obletnici kongresa.

Prva fotografija je iz zbirke Stanke Županove (zdaj živi v Vranju v Srbiji), drugi dve pa sta iz zbirke Franca Čadoniča (Biričevega).

Na prvi fotografiji lepo vidimo, kdo je takrat nastopal v preloški FS:

Prva fotografija, stojijo (z leve): Miko Simčič (Cestarov), Franc Starešinič (Frankovičev), Jože Starešinič (Gornji Jurkov, pozneje Peričev), Jože Pavlakovič (Bertov), Marija Novak (Peričeva, pozneje poročena Dolnja Jurkova), Jože Žunič (Žuničev), Stanka Novak (Županova, pozneje poročena Stevanović), Ana Žunič (Žuničeva, pozneje poročena Kolbezen), Ivan Ivanušič (Mlinarov), Danica Mrzljak (Radičeva, pozneje poročena Kaplan), Marija Balkovec (Mateča, pozneje poročena Starešinič), Zvonko Novak (Županov) in Ana Starešinič (Mežnarova, pozneje poročena Ivanušič).

Čepijo (z leve): Miko Novak (Peričev), Ivan Novak (Pintarov) in Marko Čadonič (Biričev).

Druga fotografija je nadvse dragocena zato, ker je to naš najstarejši doslej znani dokumentirani dokaz za to, da je preloška folklorna skupina prva plesala svatbeno kolo tako, da sta plesalki "leteli". Kot vidite, "letita" Marica Mateča in Danica Radičeva, "nosita" pa ju Jože Žuničev in - zanimivo - Stanka Županova.

Na tretji fotografiji so tamburaši s t. i. prvo generacijo industrijskih tambur (sistema farkaš). Te tambure so prišle na Preloko prav tisto leto, ob ustanovitvi KUD-a Svoboda "Oton Župančič" Preloka (15. 8. 1953). Dve od teh tambur na Preloki še hranimo.

Podatke zbrala Ana Starešinič

(30. 10. 2013)