Da bo sobota, 13 julija 2013, za našo župnijo prav poseben dan, je že navsezgodaj zjutraj naznanilo linganje, pesem naših zvonov.

Ko se je pesem cerkvenih zvonov oglasila drugič, je to pomenilo, da v našo vas prihaja beograjski nadškof, msgr. Stanislav Hočevar. Pred farovžem smo ga slovesno sprejeli po starodavni  tradiciji - s kruhom in soljo.

V farovžu se je pridružil 32 svojim sošolcem s Teološke fakultete in ob 11. uri je ob pritrkavanju zvonov procesija krenila v cerkev, kjer jih je s pesmijo Bog,  pred Tvojim veličanstvom pričakal Združeni pevski zbor župnije Preloka.

Visoke goste sta pozdravila domači župnik Vinko Guna kot gostitelj srečanja ter Ivan Simčič kot cerkveni ključar.

Sledila je slovesna maša, ki jo je vodil gospod nadškof ob somaševanju še treh duhovnikov.

Prvo berilo je brala Juretova sestra Francka Lukšič (naj spomnimo - Francka je Juretu ob njegovi novi maši pred 40 leti prinesla križ), drugo berilo pa sorodnica in velika prijateljica pokojnega Jureta in naša faranka Vida Čadonič - Špelič.

Sledila je pridiga, v kateri  se je g. nadškof msgr. Hočevar dotaknil veliko aktualnih tem - za človeka kot posameznika, za občestvo naše župnije in občestvo vesoljne Cerkve.  Ob tem je izpostavil zlasti prizadevanja za edinost vseh kristjanov in svoje aktivnosti v letošnjem jubilejnem letu, ko praznujemo 1700-letnico Milanskega edikta. Vse zbrane nas je povabil na osrednje slovesnosti in veliko romanje septembra v Nišu v Srbiji. Ker smo bili med mašo povezani v občestvo tudi z našimi rojaki po svetu, je msgr. Hočevar nagovoril in blagoslovil tudi njih.  Ob koncu pridige pa je blagoslovil našo prenovljeno in posodobljeno spletno stran ter občestvo, ki se združuje okoli nje, bodisi kot ustvarjalci ali uporabniki, tj. obiskovalci.  

Prošnje po pridigi je brala deklica v belem - Urška Starešinič. Za darovanje pa sta simbolično prinesla na oltar kruh in vino Marica Simčič in Jože Čadonič.

Med povzdigovanjem so se zopet oglasili naši pritrkovalci. Obhajila faranom je delil gospod nadškof.

Ob koncu maše se je v imenu faranov zahvalila gospodu nadškofu in 32 duhovnikom Ana Starešinič. Za darilo pa smo msgr. Hočevarju poklonili košaro, polno preloških - takih in drugačnih - umetnin in dobrot.

Sledila je še zahvala gospoda nadškofa, v imenu duhovnikov pa se nam je zahvalil za gostoljubje gospod Janez Gril.

Nato je bil ofer, ko je gospod nadškof vsakemu izmed nas segel v roko, delili pa smo tudi dve spominski podobici.

Na Juretovem grobu so bile najprej molitve, nato pa so mu sošolci in prijatelji še zapeli.

Nato smo se premaknili v naš večnamenski dom, kjer sta bila slavnostno kosilo in družabni del srečanja.  Preločani smo se ponovno izkazali s svojim gostoljubjem, za tipično belokranjsko vzdušje pa so s tamburicami poskrbeli Preloški muzikanti in pevka Monika Kocjan.

Vsa kronologija dogajanja v slikah pa TUKAJ.

Ana Starešinič (17. 7. 2013)