Preloška šola v etnološki reviji, oktober 2014

 V oktobrski številki strokovne revije Slovenskega etnološkega društva Glasnik je izšel daljši članek z naslovom Šola na Preloki, pričevalka ljudske kulture.  Avtorja Anja Premk in Janez Premk, ki sta izdelala Konservatorski načrt za obnovo naše šole, zdaj s svojimi ugotovitvami seznanjata še širšo strokovno in nestrokovno javnost.

 Prizadevanja za ohranitev in prenovo preloške šole so širši javnosti predstavljena kot primer dobre prakse s področja varstva arhitekturne kulturne dediščine v Sloveniji.

 Avtorja v članku predstavljata nekatera nova spoznanja o zgodovini naše šole in podajata glavne smernice za njeno ohranitev in prenovo. Zlasti dragocene pa so njune ugotovitve o vrednosti in družbenem pomenu, ki ju ima ta spomenik za ožjo in širšo skupnost zaradi svojega kulturnega, razvojnega in simbolnega potenciala.

 Oktobrsko številko revije Glasnik je zdaj že mogoče prebrati tudi v elektronski obliki, saj je že naložena na spletno stran Slovenskega etnološkega društva. Članek o naši šoli najdete na straneh od 43 do 50:

glasnik-sed http://www.sed-drustvo.si/upload/files/GSED_54_1_2_2014.pdf

http://www.sed-drustvo.si/publikacije/glasnik-sed/glasniki/glasnik-slovenskega-etnoloskega-drustva-54-1-2