vinica-1912Ob naslednjih dveh razglednicah iz zbirke dr. Božidarja Flajšmana (prva od njih doslej še ni bila nikjer objavljena) nas bodo zanimale hiše na severozahodni strani viniškega placa, tj. proti cerkvi. Pošto, ki jo vidimo v zgornjem delu te razglednice, bomo obdelali pozneje.

Opišimo najprej veduto na tej razglednici, poslani 27. 11. 1912. Na desni strani je najprej kapelica sv. Jurija. Zgradili so jo trije znani viniški Jureti: trgovec Šterk, gostilničar Benetič in župnik König.

Zadaj za kapelico je župnišče. Ob nastanku te fotografije je bil tu župnik Jurij König, znan tudi iz časa Viniške republike in tudi na sploh jako znan viniški župnik, saj je bil v Vinici kar 38 let (od leta 1882 do smrti 29. 6. 1920) in je tu pustil veliko sledi.

del-razglednice-1912Hiša na levi je Klobučarjeva (priimek Mihelič): gostilna, mesnica in klavnica. Vhod v gostilno je s placa (vidimo ogalna vrata), vhod v mesnico pa malo naprej ob cesti. Še naprej ob cesti pa vidimo njihovo klavnico. V Klobučarovi gostilni so se v obdobju delitve na dva politična tabora zbirali konservativni Orli, na čelu katerih je bil župnik Jurij König. V obdobju Viniške republike je bil tukaj gospodar Franc Mihelič, ki je bil takrat tudi viniški župan. Zakaj se jim je reklo in se jim še reče po domače Klobučarovi? - Zato, ker je bila hiša znana tudi po klobučarski obrti.

Velika stavba naprej od Klobučarjevih je seveda šola*, v tem času t. i. dvorazrednica. 

šola 1900abŠolo vidimo tudi na drugi razglednici, ki pa je iz okoli leta 1900. Stavbo so zgradili leta 1838, leta 1883 so ji prizidali nov del, leta 1944 so jo Nemci bombardirali in od takrat v njej ni bilo več pouka.

Učitelj na sliki je seveda Franjo Lovšin, po rodu Ribničan, ki je prišel v Vinico leta 1889 in tu ostal do svoje smrti leta 1931. Lovšin je močno razgibal tukajšnje društveno, kulturno in politično življenje: že leto po svojem prihodu je ustanovil čitalnico (1890), 1895 podružnico Kmetijske družbe in 1898 gasilsko društvo.

Poleg njega je verjetno učiteljica Poldka Bavdek, ki je prav tako pustila v Vinici, in ne samo v Vinici, močno sled. Na viniško šolo je prišla leta 1901 (če je na sliki Bavdkova, ta razglednica torej ni mogla nastati pred letom 1901) in potem tu učila 37 let, do svoje upokojitve; umrla je leta 1965. Znana je predvsem kot zbiralka belokranjskih vezenin in raziskovalka tehnik vezenja, ogromno je naredila za popularizacijo belokranjske ornamentike, večino svoje zbirke je podarila Belokranjskemu muzeju v Metliki.

Ana Starešinič (29. 11. 2014)

*šola: Prvega učitelja je dobila Vinica že leta 1822; pouk je bil spočetka v zasebnih hišah, dokler ni bilo 1838 zgrajeno šolsko poslopje. (J. Dular, Župančičeva Vinica)

(V naslednjem sklopu razglednic bomo pogledali s placa proti jugozahodu, proti še eni gostilni - Školnikovi. Kot pa vemo, je bilo v začetku 20. stoletja v Vinici kar pet gostiln.)