Po objavi fotografije z viniškega placa iz leta 1963 se je oglasilo nekaj radovednežev, ki sprašujete, ali bi se dalo videt še na kakih slikah, kako je zgledal ta plac v starih časih.

Ker je najbolj pravi naslov za tovrstna  vprašanja dr. Božidar Flajšman, po rodu Metličanom, ki hrani bogato zbirko arhivskega gradiva za vso Belo krajino in s katerim je uredništvo spletne Preloke že sodelovalo  (npr. Črnomelj 25. 5. 1914 in Belokranjska proga na razglednicah), smo ga spet zaprosili za pomoč. In prijazno nam je dovolil uporabiti  vse viniške razglednice, ki jih je objavil v svoji knjigi Sledovi časa, poslal pa nam je tudi nekaj krasnih avstro-ogrskih razglednic, ki niso bile doslej še nikjer objavljene in jih bomo torej lahko objavili ekskluzivno.  Hvala hvala!!! In jako smo veseli, da je naša spletna skupnost z njim dobila novega aktivnega člana. 

Stare razglednice iz arhiva dr. Flajšmana, ki prikazujejo viniški glavni trg, bomo objavili v petih vsebinskih sklopih, začeli pa bomo z najmarkantnejšo stavbo na placu.

A. S. (14. 11. 2014)