Pogreb stare mame Jurišine, leta 1951 

Spet se bliža 1. november in z njim sesvete, ko bodo naše misli in tudi dejanja - še bolj kot sicer - posvečeni našim rajnim. In v spomin na vse naše pokojne smo se letos odločili objaviti eno od slik iz naše fototeke, iz leta 1951 - pogreb stare mame Jurišine/Jurasove iz  Grdunov.

Barbara Grdun (rojena leta 1876 v Balkovcih, dekliški priimek Balkovec) je umrla spomladi leta 1951.

Slika njenega pogreba je nadvse dragocen zgodovinski in etnološki dokument časa (pogrebni običaji in obredi, oblačilna kultura - npr. prva ženska levo od truge ... zvončki, vijolice in forzicije v vazah ..., naša arhitekturna dediščina ...).

pogreb-barbare-grdun

Fotograf je bil Ciril iz Vinice, fotografija je iz zbirke družine Rahoj. Pri identifikaciji oseb sta pomagala Ana Rahoj, por. Čadonič, in Franc Čadonič - Biričev.

Tokrat oseb na sliki ne bomo navajali z leve proti desni, ampak nam bo za izhodišče župnik. To je bil Anton Cafuta. Desno od župnika sta dve ženski z Goleka.

Levo od župnika pa stojijo (z desne proti levi): Barbara Balkovec - Škrpelarova iz Vinice, Kate Novak - Pintarova, Amalija Čadonič - Delnikova/Doljna iz Balkovcev, njen vnuk Jože Čadonič, zadaj malo viden njegov oče Marko Čadonič, Miko Starešinič - Frankovičev, Stane Starešinič - Frankovičev, Marija Grdun - Jurasova (snaha pokojne), Ana Čadonič - Delnikova (hči od Amalije, viden samo njen obraz), Miko Rahoj - Rahojev/Grabrijanski, čisto zadaj Ana Grdun - Štalarska, Barbara Starešinič-Frankovičeva (hči pokojne) in njena hči Marija, za njo slabo vidna Ana Čadonič - Delnikova (vnukinja od Amalije), Marija Balkovec iz Balkovcev - Gornja (hči pokojne), ob njej tri njene hčere: zadaj Ana, poleg nje Barbara in potem še Marija, takrat že poročena Rahoj; med Barbaro in Marijo vidimo obraz Stanke Grdun - Štalarske, za Marijo pa je le malo viden Jože Pavlakovič - Petrov/Jarkov, Marija Grdun - Štalarska, Ana Vipavec - Vipavčeva iz Žuničev, Ana Grdun - Dejanska, nekoliko zadaj obraz Ane Pavlakovič - Petrove, Marija Grdun - Mihaljeva, pred njo deček Miko Grdun - Mihaljev in za njo njena sestra Frančiška Grdun - Dejanska (snaha pokojnice).

Osebe na ganku bomo tudi navajali od desne proti levi: deklica Barbara Grdun -  Štalarska, Roža Količ iz Brajcev (služila je pri Jurišinih), neznana oseba, Marija Gangelj iz Ogulinca, zadaj obraz Barbare Čemas - Žuglove, ob stebru Barbara Starešinič - Skrajna, nato njena hči Marija, Fanika Balkovec - Mateča, Frančiška Rahoj - Grabrijanska/Rahojeva, Barbara Čadonič - Markova in čisto v ozadju Frančiška Čadonič -Biričeva.

Ana Starešinič (29.10.2014)