Tukaj pa smo v šol. letu 1953/54, ko je bilo v preloški šoli 52 otrok, tako kot leto pozneje, leta 1954/55.  

Od septembra do januarja je oba oddelka učila ena sama učiteljica: Ivanka Žugelj. Od januarja do konca šol. leta pa je višje razrede poučeval Stane Vukšinič.  Konec šol. leta je bila učiteljica Žugljeva premeščena na Talčji Vrh, učitelj Vukšinič pa je moral k vojakom; na Preloko je spet prišel, takrat že z ženo Jožico, v šol. letu 1958/59.

sol-leto-53-54-1

Tukaj vidimo učiteljico Ivanko Žugelj z učenci od 1. do 3. razreda.

Prva vrsta: Slavka Pavlakovič - Gradanova, Danijel Ivanušič - Valeč, Bare Žunič - Milankina, Marica Plut- Plutova/Jožinova, Katica Ivanušič - Nadbregova, učiteljica Ivanka Žugelj, Darko Petronič - Špišičev, Janko Miketič - Brezanov, Franc Krotec - Kovačev, Slavko Krotec - Kovačev.

Druga vrsta: Vince Miketič - Rtički, Ivan Ivanušič - Škavurinski (P 64), Miko Mrzljak - Radičev,  Ana Miketič - Brezanova, Ana Pavlakovič - Jakovinska, Marica Adlešič - Starčeva, Angela Starešinič - Žižečkina, Janko Krotec - Kovačev, Franc Špišič - Majkov/Miškoč.

Tretja vrsta: Franca Žunič - Rtička, Bare Grdun - Štalarska, Miko Grdun Radovičev/Sravni, Franc Ivanušič - Škavurinski (P 63), Lojze Ivanušič - Škavurinski (P 64),  Jure Požek - Fuzik, Jože Plut - Plutov/Jožinov, Vlado Mrzljak - Radičev.

Od 26 otrok na sliki živijo le še v našem spominu: Slavko in Janko Krotec, Miko Mrzljak in Jure Požek.

Učiteljica Ivanka Žugelj, pozneje poročena Banovec, je po Preloki in Talčjem Vrhu še dolga leta učila v Črnomlju. Od leta 2020 tudi ona živi samo še v našem spominu.

Pri identifikaciji otrok je pomagala Marica Simčič - Cestarova. 

Iz naše Šolske kronike za leto 1953/54 (zapisala Ivanka Žugelj):

  • Elektrike še ni. Vsled mraza in pomanjkljivosti materiala so delavci prenehali z napeljevanjem luči.
  • V aprilu in maju so otroci veliko izostajali od šolskega pouka, posebno drugi oddelek, ki jih starši že zelo uporabljajo pri domačem delu.
  • V maju smo si ogledali na Vinici film "Kekec", zanj so se otroci zelo navdušili. Istočasno smo si ogledali tudi Župančičev muzej.

A. S. (13.10.2014)