Zdaj pa se pomaknimo spet v preteklost, v čas pred 60 leti, ko je bilo v preloški šoli 52 učencev in sta jih učili  Ivanka Golobič (nižji razredi) in Francka Čampa (višji razredi in upraviteljica šole).

sol-leto-54-55-1sol-leto-54-55-2sol-leto-54-55-3

Fotograf teh dveh zimskih utrinkov je neznan. Prva fotografija je iz zbirke družine Žunič - Navoselkinih. Skrbno ju je hranila Marija Žunič, z dekliškim priimkom Špišič, ker je na njej njen najmlajši brat Franje, ki od leta 1961 živi v Ameriki, v Clevelandu.

Nekatere osebe na prvi fotografiji je nemogoče razpoznati, zato bomo podrobno popisali le drugo fotografijo. Ta je iz zbirke družine Grdun - Radovičevih.  Podatke na hrbtni strani je skrbno zabeležila učenka s te slike Marica Grdun, pozneje poročena v Balkovce k Čadoničevim.

Na sankah v centru fotografije sta učiteljici - spredaj Ivanka Golobič, zadaj Francka Čampa.

Skrajno levo Katica Ivanušič - Nadbregova in nad njo Lojze Ivanušič - Škavurinski, potem Jože Vidnjevič - Radičev, Vlado Mrzljak - Radičev, Marica Pavlakovič  - Gradanova (sedi na sankah), Ana Grdun - Radovičeva/Sravni in za učiteljicama Angela Starešinič - Žižečkina. Desno od učiteljic Jure Ivanušič - Škavurinski, nato Marica Grdun - Radovičeva/Sravni in na koncu Anka Mrzljak - Radičeva.

Pri prepoznavanju otrok so sodelovale: Marica Grdun - Radovičeva, pozneje poročena Čadonič, in Ana Grdun - Radovičeva, pozneje poročena Čeh, ter Marica Pavlakovič - Jakovinska, pozneje poročena Simčič - Cestarova. 

Iz naše Šolske kronike za leto 1954/55 (zapisala Francka Čampa): 

  • 26. 10. 1954 so nam napeljali težko pričakovano električno razsvetljavo. Ob tej priliki je bila v naši šoli svečana otvoritev elektrike.
  • Marca 1955 smo nabavili novo listnato tablo. Skoro istočasno pa nam je OLO Črnomelj daroval radioaparat.
  • Maja 1955 so v Žuničih začeli graditi most čez Kolpo. Končan bo konec junija.
  • Da bi se snaga in red v razredu in pri učencih dvignila, sta učiteljici uvedli tedenske preglede, ki so imeli viden uspeh. Stanje snage pri učencih se je izboljšalo.

A. S., 6. 10. 2014