Tukaj smo še vedno v šol. letu 1956/57, ista dečica, ista učiteljica (Milena Kambič, zdaj že poročena Zorc), isti fotograf (učiteljičin mož Lado Zorc), le da se zdaj šolsko leto že bliža koncu.

sol-leto-56-57-4

Spredaj: Jože Miketič - Vučičev, Danijel Ivanušič - Valeč, Tine Plut - Plutov/Jožinov, Jože Špišič - Stankovski, Jože Starešinič - Žižeč,  Ivan Žunič - Milankin, Milan Vidnjevič - Vidnjevski, Miha Vidnjevič - Radičev, Jože Pavlakovič - Gradanov.  

Druga vrsta: Ljubica Simčič - Faričeva, Ana Utešin - Jankova, Marica Plut - Plutova/Jožinova, Ana Rahoj - Rahojeva/Grabrijanska, Bare Žunič - Milankina, Ana Grdun - Radovičeva/Sravni, Nada Žunič - Rtička, Katica Grdun - Radovičeva/Sravni, Ana Pavlakovič - Bertova.

Zadnja vrsta: Vlado Mrzljak -  Radičev, Jože Vidnjevič - Radičev, Janko Miketič - Brezanov, Miko Žunič - Jankov, Ivan Pavlakovič - Jakovinski, Jure Ivanušič - Škavurinski, Darko Petronič - Špišičev, Janko Starešinič - Srečin, Marica Miketič - Staneča.

Zakaj kar 5 dečkov, ki smo jih videli na zimski fotografiji, zdaj manjka, ni treba posebej navajati.

Fotografijo imamo iz dveh zbirk: zbirke Ane Pavlakovič - Bertove, pozneje poročene Balkovec iz Sečjega sela, ter Ane Rahoj, poročene Čadonič. Obe sta tudi pomagali pri identifikaciji svojih nekdanjih sošolcev.

Višje razrede iz šol. leta 1956/57 predstavljamo tukaj

Ana Starešinič, 1. 10. 2014