Odstiramo delčke zgodovine preloške šole in se v sliki in besedi pomikamo vse bolj v njeno preteklost. Začeli smo pri šol. letu 1958/59 in potem prek šolskih let 1956/57, 1954/55 in 1953/54  prispeli do leta 1951/52, ko je našo šolo obiskovalo 43 učencev.

Učila jih je ena sama učiteljica - Marija Majzelj.

sol-leto-51-52-1

Fotograf žal ni znan, fotografija pa je iz zbirke družine Simčič, Preloka 12. Hranita jo učenca s te slike Marica Pavlakovič - Jakovinska, pozneje poročena Simčič - Cestarova, in njen mož Ivan Simčič - Cestarov. Oba sta tudi pomagala pri identifikaciji svojih nekdanjih sošolcev na sliki.

Prva vrsta (sedijo): Ana Žunič - Jankova, Ana Veselič - Staneča, Marica Grdun - Radovičeva, Marica Pavlakovič - Gradanova, Barbara Novak - Peričeva, Marica Starešinič - Račekarkina/Tišljarova, Ana Žunič - Karocina, Marica Simčič - Faričeva, Ana Mrzljak - Radičeva, Zorka Poropatič iz Vukobratov, Zdenka Plut - Plutova/Jožinova, Angela Starešinič - Žižečkina (stoji, v kadru samo do polovice).

Druga vrsta (stojijo): Marica Mrzljak - Radičeva, Ana Krotec - Kovačeva, Franca Simčič - Faričeva, Lojze Krotec - Kovačev,  Franc Ivanušič - Škavurinski (P 63), Rade Paunovič - Stoleč, Jože Krotec - Kovačev, Lojze Ivanušič - Škavurinski (P 64), Miko Grdun - Radovičev, Marica Pavlakovič - Jakovinska, Franca Žunič - Rtička, učiteljica Marija Majzelj.

Tretja vrsta: Franc Pavlakovič - Bertov, Franc Žunič - Krajačev, Jože Žunič - Rtički, Franc Žunič - Kokčev, Miko Vidnjevič - Vidnjevski, Lojze Miketič - Rtički, Vilko Plut- Plutov/Jožinov, Miho Starešinič - Šoštarov, Ivan Simčič - Cestarov, Franc Starešinič - Žuglovkin, Miko Mrzljak - Radičev.

Na sliki manjkajo tile učenci: Marjan Plut - Plutov/Jožinov, Miko Adlešič - Starčev, Marica Adlešič - Starčeva, Miko Grdun - Mihaljev, Hinko Grdun - Štalarski, Mate Ivanušič - Škavurinski in Janko Krotec - Kovačev.

In kako vse to vemo? Zato ker lastnika fotografije Marica in Ivan Simčič ne le da prepoznata vse svoje sošolce na sliki, ampak tudi vesta, kateri so tisti dan manjkali. Vsekakor občudovanja vreden spomin, kajne?! Uredništvo Preloke.si ju bo v zahvalo za ta njun dragoceni prispevek k preloški fototeki nagradilo z objavo še ene zanimive stare slike iz zbirke Cestarovih. 

A. S. (20.10.2014)