Ogrožena naravna dediščina Bele krajine

Ogrožena naravna dediščina Bele krajine

Ne spreglejte, da stopa v veljavo Direktiva 1143/2014 o tujerodnih invazivnih rastlinskih vrstah: Regulation 1143/2014 on invasive alien species

Naš redni spletni obiskovalec B. G. nas je posebej opozoril na določila 3. poglavja, 12. člena in 7. alineje, ki si jih na zgornjem linku lahko podrobno preučite: 

breza (latinsko Betula) je tujerodna invazivna rastlinska vrsta; breza je k nam zašla iz Rusije (nekdanje Sovjetske zveze) in jo bo zato kot tujerodno in invazivno vrsto treba zatreti. Osnova za presojo je drugi odstavek na tej povezavi, kjer je to dejstvo izrecno navedeno.

betulaDruštvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije zgoraj omenjeno direktivo Evropske komisije toplo pozdravlja in v zvezi z brezo dodaja, da je belokranjska vrsta izrazito invazivna, saj je skoraj že povsem zatrla domača, avtohtona hrast in gaber. (Kot veste, se Društvo zavzema tudi za prepoved vseh drugih tujerodnih rastlin – aktualna za Preloko je prepoved sajenja smrek, cipres, kakijev, kivijev, fig, limon ...)

Tudi KPK (krajinski park) je tu zato, da ohranja naravo kar se le da naravno, brez tujerodnih invazivnih vsiljivcev. Kar pa zadeva najnovejšo evropsko direktivo glede ruskih brez pri nas, pa je KPK (krajinski park) v sodelovanju z Društva za ohranjanje naravne dediščine vsemu navkljub dosegel, da zatečeno stanje še ne bo sankcionirano.

Zatečeno stanje na vaših parcelah lahko ohranite tako, da na KPK naslovite prošnjo. Le-ta jo bo posredoval najprej v Ljubljano in od tam v Bruselj. Prošnjo pošljete po navadni pošti, na obrazcu DOP-L, vendar ne pozabite dodati kolkov v vrednosti 14,99 € (do srede, 6. aprila, ob polnoči lahko izkoristite priložnost in uveljavljate izredni popust 12,99 evra po parceli, ne zamudite!).

Tujerodne breze pa se ne sme razmnoževati! Zlasti strogo bodo inšpektorji sankcionirali njeno namerno zasajanje in razmnoževanje. Višina globe še ni določena (določili jo bodo na ministrstvu v posvetu z direktorjem KPK-ja), vemo le, da mora 10 odstotkov globe po zakonu romati v Bruselj, drugo si razdeli park.

P. S.: KPK zna s takšno invazivno uredbo dejansko postati lepši in znosnejši, predvsem pa prijaznejši. Breza s svojim bledim, obledelim lubjem dejansko kazi in moti našo naravno dediščino ...

1. april 2016

Deli z ostalimi